chúng ta là những xbiz styler!

Là những DOANH NHÂN Kiểu Mới!

hệ sinh thái hỗ trợ scale up kinh doanh - xbiz ispace

Level 1

Level 2

Level 3

POSTER

PHONE WALLPAPER

14-1-IMG png

“Bài Chia sẻ về Mô hình Scale Up Kinh doanh Khôn ngoan”

Nhận ngay Bài Chia sẻ về Mô hình Scale Up Kinh doanh Khôn ngoan của Doanh nhân - TS. Mai Tuấn Linh trong Hội nghị GER_11 - Hội nghị thượng đỉnh Quốc tế về LÀN SÓNG IPO KẾ TIẾP !!